Tabele Przestawne od A do Z

Tabele Przestawne od A do Z od podstaw po zagadnienia zaawansowane. Szkolenie to zostało stworzone z myślą o każdym, kto ma podstawową wiedzę z zakresu korzystania z Excela. Tabele przestawne, choć mogą wydawać się zaawansowane, są naprawdę przyjazne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od poziomu doświadczenia.

Nie musisz być ekspertem, aby zacząć korzystać z tego narzędzia. Tabele przestawne oferują prostą metodę szybkiego uzyskiwania informacji z danych, co może znacząco usprawnić pracę w Excelu. I co najważniejsze, nie musisz znać zaawansowanych funkcji aby wyciągnąć interesujące Ciebie informacje. Zrobisz to wszystko, metodą "przysuń, upuść".

Chcesz wykupić dostęp do szkolenia - napisz do nas: zapisy@szkolenia-ic.pl
shopping_cart Cena: 120,00zł
video_library Ilość lekcji: 27
access_time Czas: 3,3 godziny

Lekcja 1

Informacje podstawowe

access_time Czas lekcji: 10 min
Rozpoczynamy zabawę z tabelami przestawnymi. W tej lekcji poznasz podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania tabel przestawnych. Dowiesz się:

1. Jak działają tabele przestawne.
2. Do czego służą tabele przestawne.
3. Poznasz podstawową różnice zastosowania tabeli przestawnej a funkcji obliczeniowych.

Lekcja 2

Przygotowanie danych źródłowych

access_time Czas lekcji: 8 min
Wiesz już jak działają tabele przestawne, teraz czas dowiedzieć się, jak przygotować dane do pracy z tabelami przestawnymi tak aby wszystko dobrze zadziałało. Omawiane zagadnienia:

1. Jak powinny być przygotowane dane źródłowe.
2. Jakich błędów unikać w danych źródłowych.

Lekcja 3

3 - Wstawianie tabeli przestawnej

access_time Czas lekcji: 14 min
Z lekcji dowiesz się jak wstawiać tabelę przestawną na kilka sposobów, np. w nowym lub istniejącym arkuszu, poznasz też podstawowe zasady działania tabel przestawnych: - z jakich elementów jest zbudowana - jak poruszać się w tabeli - jak wykonywać analizę danych - najważniejsze właściwości obszarów tabeli przestawnej Z lekcji dowiesz się jak przygotować podstawowy raport 😆😯

Lekcja 4

4 - Praca z Listą Pól

access_time Czas lekcji: 7 min
Lekcja opisuje postepowanie i zachowanie listy listy pól w tabeli przestawnej. Nauczysz się jak: - ukrywać listę pól - jak zwijać i rozwijać grupy które powstały w obszarze wierszy w prosty sposób - ukrywać i pokazywać przyciski grupowania w tabeli przestawnej - jak pokazywać i ukrywać tytułu obszaru wierszy 😋👌

Lekcja 5

5 - Projektowanie tabeli przestawnej

access_time Czas lekcji: 23 min
Ta część szkolenia opisuje sposoby zmiany wyglądu czyli projektu tabeli przestawnej. Dowiesz się z niej jak zmienić szablon kolorystyczny tabeli, jak zmienić kompletnie jej układ, położenie sum częściowych i końcowych, dowiesz się też jak tabelę "podzielić" na mniejsze tabele 😎

Lekcja 6

6 – Filtrowanie

access_time Czas lekcji: 15 min
Lekcja opisuje różne sposoby filtrowania w tabelach przestawnych. Dowiesz się z niej, jak użyć filtrów na poszczególnych polach w obszarze wierszy i wartości, jak działa obszar filtrowania. 😁😁

Lekcja 7

7 - Obliczenia, formaty liczb

access_time Czas lekcji: 15 min
Ta lekcja opisuje jak zmieniać podstawowe obliczenia w tabeli przestawnej, np. jak wykonać sumowanie, jak wyliczyć średnią, minimum, maksimum i inne obliczenia które można wykonać w tabeli przestawnej. Z lekcji dowiesz się jak prawidłowo zmienić format liczb w tabeli, np. na procenty, złotówki, i dlaczego takiego formatowania ni należy wykonywać bezpośrednio w komórkach 😎😎

Lekcja 8

8 - Drukowanie tabel przestawnych

access_time Czas lekcji: 16 min
Drukowanie... Rzecz niby banalna, a nie raz popsuła humor w pracy. W tej lekcji dowiesz się, jak szybko, sprawnie i automatycznie drukować tabele przestawne 😎😎

Lekcja 9

9.1 - Pokaż wartości jako... % sumy końcowej

access_time Czas lekcji: 5 min
Rozpoczynamy krótką serię nagrań poświęconą jednemu narzędziu w tabelach przestawnych - Pokaż wartości jako. Dzięki niemu możesz przeanalizować dane w tabeli między sobą, porównywać je, sprawdzać. Zaczynamy od Pokaż wartości jako... % sumy końcowej. W tym układzie wszystkie wartości w tabeli mają wyliczony swój udział procentowy w porównaniu do wartości całej tabeli przestawnej. 😁😋👌

Lekcja 10

9.2 - Pokaż wartości jako... % sumy kolumny

access_time Czas lekcji: 2 min
Układ ten pozwoli ci na wyliczenie dla wszystkich wartości w kolumnie w tabeli przestawnej ich udział % w stosunku do sumy swojej kolumny. Czyli mówiąc znów bardziej zrozumiałym językiem, inny sposób na obliczanie kawałka toru w całym torcie 🎂😁👍

Lekcja 11

9.3 - Pokaż wartości jako... % sumy wiersza

access_time Czas lekcji: 3 min
Układ ten pozwoli ci na wyliczenie dla wszystkich wartości w wierszu w tabeli przestawnej udziału % w stosunku do sumy całego wiersza. Czyli po raz kolejny, inny sposób na obliczanie kawałka toru w całym torcie 🎂😁👍

Lekcja 12

9.4 - Pokaż wartości jako... % z...

access_time Czas lekcji: 5 min
W tym układzie możesz wybrać element, do którego będą wyliczane udziały procentowe innych elementów. Na przykład, jeżeli chcesz porównać procentowo wyniki sprzedaży wszystkich produktów w stosunku do jednego, ta opcja będzie na to idealna. 🏭😎

Lekcja 13

9.5 - Pokaż wartości jako... % sumy wiersza nadrzędnego

access_time Czas lekcji: 3 min
Dzięki takiemu układowi, pokażesz udział procentowy elementów składowych grupy do wartości całej grupy. Czyli bardziej po ludzku, np. wyliczysz udziały procentowe towarów w oddziale firmy, gdzie ich suma da ci 100% wartości tego oddziału. Tak samo będzie liczona wartość całego oddziału w porównaniu z innymi oddziałami. Suma wszystkich oddziałów da ci 100% wartości wszystkich oddziałów. Kolejny sposób na obliczanie wielkości kawałków tortu. 😋😋

Lekcja 14

9.6 - Pokaż wartości jako... % sumy kolumny nadrzędnej

access_time Czas lekcji: 2 min
Ten układ jest podobny do poprzedniego, lecz w nim wartości są ułożone w kolumnach. Tu też pokażesz udział procentowy elementów składowych grupy do wartości całej grupy. Czyli znów bardziej po ludzku, np. wyliczysz udziały procentowe towarów w oddziale firmy, gdzie ich suma da ci 100% wartości tego oddziału. Tak samo będzie liczona wartość całego oddziału w porównaniu z innymi oddziałami. Suma wszystkich oddziałów da ci 100% wartości wszystkich oddziałów. Proste 😜🪢

Lekcja 15

9.7 - Pokaż wartości jako... % sumy elementu nadrzędnego

access_time Czas lekcji: 2 min
I znów, podobnie jak poprzednie układy, ten pokaże udział procentowy elementów składowych grupy do wartości całej grupy. Czyli bardziej po ludzku, np. wyliczysz udziały procentowe towarów w oddziale firmy, gdzie ich suma da ci 100% wartości tego oddziału. Inaczej jak w poprzednich układach, każda grupa stanowi 100% i nie jest porównywana z innymi grupami. 👍

Lekcja 16

9.8 - Pokaż wartości jako... Różnica

access_time Czas lekcji: 3 min
Stosując ten układ, możesz wskazać różnicę pomiędzy wybranym elementem a innymi elementami. Np. porównasz różnicę ilości towarów w poszczególnych oddziałach w stosunku do wybranego oddziału. 😬🥸

Lekcja 17

9.9 - Pokaż wartości jako... % różnicy

access_time Czas lekcji: 3 min
Jeżeli poza różnicą ilościową, interesuje cię też różnica procentowa ten układ właśnie ci to umożliwi. Działa podobnie jak różnica, lecz wynik porównania jest wyrażony w procentach. 😎😁😋

Lekcja 18

9.10 - Pokaż wartości jako... Suma bieżąca w...

access_time Czas lekcji: 2 min
Dzięki temu układowi możesz sprawdzić wartość narastającą, czyli do każdej wartości w kolumnie jest dodawana wartość z komórki powyżej. 🧮🔢

Lekcja 19

9.11 - Pokaż wartości jako... % sumy bieżąca w...

access_time Czas lekcji: 2 min
W tym układzie sprawdzisz wartość narastającą ale wyrażoną w procentach. Każda pozycja w kolumnie ma wyliczony swój udział procentowy w tej kolumnie, wartości te są dodawane przyrostowo a więc do każdej pozycji jest dodawana wartość z komórki powyżej. 🔢🧮🎲

Lekcja 20

9.12 - Pokaż wartości jako... Porządkuj od najmniejszych do największych

access_time Czas lekcji: 1 min
Tu znajdziesz sposób na uporządkowanie rosnąco wartości w tabeli przestawnej. Każdej wartości jest przydzielone miejsce na podium, gdzie wartość najmniejsza otrzymuje 1 miejsce. 😯😆

Lekcja 21

9.13 - Pokaż wartości jako... Porządkuj od największych do najmniejszych

access_time Czas lekcji: 1 min
Tu znajdziesz sposób na uporządkowanie malejąco wartości w tabeli przestawnej. Każdej wartości jest przydzielone miejsce na podium, gdzie wartość największa otrzymuje 1 miejsce. 👍😋🥸

Lekcja 22

9.14 - Pokaż wartości jako... Indeks

access_time Czas lekcji: 1 min
Przy pomocy tego układu, możesz sprawdzić istotność wpływu danego elementu na wyniki w całej tabeli przestawnej. Wpływ może być słaby, mocny, lub bez znaczenia. ❓🤔

Lekcja 23

10 - Odświeżanie Tabeli

access_time Czas lekcji: 11 min
Dziwisz się dlaczego tabela przestawna nie pokazuje nowych lub zmienionych wartości z tabeli źródłowej? W tej lekcji dowiesz się: - jak odświeżać tabelę przestawną - jak przygotować tabelę z danymi tak, aby po dopisaniu nowych wartości tabela je widziała - jak ręcznie rozszerzać zakres danych źródłowych - jakich błędów unikać przy wstawianiu kilku tabel obok siebie - dlaczego warto czytać komunikaty o błędach 👌😊

Lekcja 24

11 - Grupowanie w tabeli przestawnej

access_time Czas lekcji: 11 min
Lekcja pokazuje jak możesz w prosty sposób wyg=konać grupowanie danych w obszarze wierszy. Na przykład - masz wykaz oddziałów firmy w całym kraju i zastanawiasz się jak wykonać raportowanie według regionów. Ta lekcja pokaże to jak bezbłędnie wykonać to zadanie kilkoma kliknięciami myszy 👍👌🤣

Lekcja 25

12 - Wykresy Przestawne

access_time Czas lekcji: 10 min
Przyszedł czas na wizualizację naszego raportu. Ta lekcja opisuje w jaki sposób wstawisz wykres przestawny, dowiesz się też czym się charakteryzuje taki wykres i czym różni się od tradycyjnego wykresu. 😜

Lekcja 26

13 - Weź Dane Tabeli

access_time Czas lekcji: 5 min
Lekcja pokazuje jak pobierać wartości bezpośrednio z tabeli przestawnej do innych obliczeń lub analiz poza tabelą przestawną i to tak, aby wartości były pobierane niezależnie od układu tabeli przestawnej, w uproszczeniu funkcja będzie śledzić te wartości w tabeli przestawnej 😎

Lekcja 27

14 - Pole Obliczeniowe

access_time Czas lekcji: 8 min
Zastanawiasz się co zrobić jeśli w tabeli przestawnej chcesz dodać pole (kolumnę) z dodatkowymi obliczeniami wykonanymi na innych kolumnach z tabeli przestawnej? Z pomocą może przyjść pole obliczeniowe w którym wykonasz dodatkowe obliczenia z wykorzystaniem innych pól tabeli przestawnej, jak np. wyliczenie wzrostu sprzedaży miesiąc do miesiąca, różnicę zamówień pomiędzy klientami.
close

Lekcja dobiegła końca

Podziel sie naszyn kursem z przyjaciółmi!


chevron_left
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe

Rozpoczynamy zabawę z tabelami przestawnymi. W tej lekcji po...

Przygotowanie danych źródłowych
Przygotowanie danych źródłowych

Wiesz już jak działają tabele przestawne, teraz czas dowiedz...

3 - Wstawianie tabeli przestawnej
3 - Wstawianie tabeli przestawnej

Z lekcji dowiesz się jak wstawiać tabelę przestawną na kilka...

4 - Praca z Listą Pól
4 - Praca z Listą Pól

Lekcja opisuje postepowanie i zachowanie listy listy pól w t...

5 - Projektowanie tabeli przestawnej
5 - Projektowanie tabeli przestawnej

Ta część szkolenia opisuje sposoby zmiany wyglądu czyli proj...

6 – Filtrowanie
6 – Filtrowanie

Lekcja opisuje różne sposoby filtrowania w tabelach przestaw...

7 - Obliczenia, formaty liczb
7 - Obliczenia, formaty liczb

Ta lekcja opisuje jak zmieniać podstawowe obliczenia w tabel...

8 - Drukowanie tabel przestawnych
8 - Drukowanie tabel przestawnych

Drukowanie... Rzecz niby banalna, a nie raz popsuła humor w...

9.1 - Pokaż wartości jako... % sumy końcowej
9.1 - Pokaż wartości jako... % sumy końcowej

Rozpoczynamy krótką serię nagrań poświęconą jednemu narzędzi...

9.2 - Pokaż wartości jako... % sumy kolumny
9.2 - Pokaż wartości jako... % sumy kolumny

Układ ten pozwoli ci na wyliczenie dla wszystkich wartości w...

9.3 - Pokaż wartości jako... % sumy wiersza
9.3 - Pokaż wartości jako... % sumy wiersza

Układ ten pozwoli ci na wyliczenie dla wszystkich wartości w...

9.4 - Pokaż wartości jako... % z...
9.4 - Pokaż wartości jako... % z...

W tym układzie możesz wybrać element, do którego będą wylicz...

9.5 - Pokaż wartości jako... % sumy wiersza nadrzędnego
9.5 - Pokaż wartości jako... % sumy wiersza nadrzędnego

Dzięki takiemu układowi, pokażesz udział procentowy elementó...

9.6 - Pokaż wartości jako... % sumy kolumny nadrzędnej
9.6 - Pokaż wartości jako... % sumy kolumny nadrzędnej

Ten układ jest podobny do poprzedniego, lecz w nim wartości...

9.7 - Pokaż wartości jako... % sumy elementu nadrzędnego
9.7 - Pokaż wartości jako... % sumy elementu nadrzędnego

I znów, podobnie jak poprzednie układy, ten pokaże udział pr...

9.8 - Pokaż wartości jako... Różnica
9.8 - Pokaż wartości jako... Różnica

Stosując ten układ, możesz wskazać różnicę pomiędzy wybranym...

9.9 - Pokaż wartości jako... % różnicy
9.9 - Pokaż wartości jako... % różnicy

Jeżeli poza różnicą ilościową, interesuje cię też różnica pr...

9.10 - Pokaż wartości jako... Suma bieżąca w...
9.10 - Pokaż wartości jako... Suma bieżąca w...

Dzięki temu układowi możesz sprawdzić wartość narastającą, c...

9.11 - Pokaż wartości jako... % sumy bieżąca w...
9.11 - Pokaż wartości jako... % sumy bieżąca w...

W tym układzie sprawdzisz wartość narastającą ale wyrażoną w...

9.12 - Pokaż wartości jako... Porządkuj od najmniejszych do największych
9.12 - Pokaż wartości jako... Porządkuj od najmniejszych do największych

Tu znajdziesz sposób na uporządkowanie rosnąco wartości w ta...

9.13 - Pokaż wartości jako... Porządkuj od największych do najmniejszych
9.13 - Pokaż wartości jako... Porządkuj od największych do najmniejszych

Tu znajdziesz sposób na uporządkowanie malejąco wartości w t...

9.14 - Pokaż wartości jako... Indeks
9.14 - Pokaż wartości jako... Indeks

Przy pomocy tego układu, możesz sprawdzić istotność wpływu d...

10 - Odświeżanie Tabeli
10 - Odświeżanie Tabeli

Dziwisz się dlaczego tabela przestawna nie pokazuje nowych l...

11 - Grupowanie w tabeli przestawnej
11 - Grupowanie w tabeli przestawnej

Lekcja pokazuje jak możesz w prosty sposób wyg=konać grupowa...

12 - Wykresy Przestawne
12 - Wykresy Przestawne

Przyszedł czas na wizualizację naszego raportu. Ta lekcja op...

13 - Weź Dane Tabeli
13 - Weź Dane Tabeli

Lekcja pokazuje jak pobierać wartości bezpośrednio z tabeli...

14 - Pole Obliczeniowe
14 - Pole Obliczeniowe

Zastanawiasz się co zrobić jeśli w tabeli przestawnej chcesz...

chevron_right
message

Masz pytanie?

Polityka cookies

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu
do plików cookies w Twojej przeglądarce.

keyboard_arrow_up